I denne linken kan du lese høringsutalelsene og direktoratets vurderinger

 

I september 2011 ba nærings- og handelsminister Trond Giske sjøfartsdirektør Olav Akselsen om å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere sikkerheten ved fritidsbåtbruk i et vidt perspektiv. 

Arbeidsgruppen har nå ferdigstilit rapporten og overlevert denne til statsråd Giske under en pressekonferanse i Oslo 12.april. 

Høringsuttalelser sendes Sjøfartsdirektoratet (kontaktskjema og mailadresse finner du her) som vil oversende disse ved høringsfristens utløp til Nærings- og handelsdepartementet. Husk høringsfristen 13.juli.

Les høringsbrevet (pdf)

Les rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåter (pdf)

Høringsliste (pdf)