Du kan åpne Sjøfartsdirektoratets karttjeneste her

Kystverket har i tillegg startet arbeidet med å legge Sjøfartsdirektoratets temalag inn i sin tjeneste som here Kystinfo, der det er lagt inn en fane som heter "data fra Sjøfartsdirektoratet" 

Kystverkets tjeneste finner du på kystinfo.no