Sikker innsending av filer til Sjøfartsdirektoratet

eDialog er ment som et sikrere alternativ til e-post og kan benyttes til innsending av alle typer filer og dokumentasjon til Sjøfartsdirektoratet. Innsending gjennom eDialog trenger ikke kryptering da dette allerede er ivaretatt av systemet. eDialog er dermed spesielt godt egnet til innsending av sensitiv informasjon, samt dokumenter som er unntatt offentlighet.


Når skal du ikke bruke sikker innsending?

Dokumentasjon som sendes inn via våre skjemaløsninger skal fremdeles sendes inn der.

eDialog kan ellers benyttes til all innsending av filer og dokumentasjon til Sjøfartsdirektoratet. Vi anbefaler likevel at du benytter vanlig kontaktinformasjon dersom du har enkle spørsmål eller bare ønsker å komme i kontakt med Sjøfartsdirektoratet.

Gå til sikker innsending via eDialog herNB! For å benytte tjenesten må du logge deg inn ved hjelp av elektronisk ID.

Hvordan bruker jeg sikker innsending?

Obligatoriske felt er merket med *.

  • Velg om du er privatperson eller om du representerer en virksomhet.
  • Fyll inn fødselsnummer/organisasjonsnummer, og andre obligatoriske felt.
  • Gi en god beskrivelse av innsendingen din under Tittel og Kommentar, men unngå sensitiv informasjon i tittelfeltet. Kommentarfeltet kommer inn som brev til oss.
  • Har du fått tildelt et saksnummer fra Sjøfartsdirektoratet? I så fall ber vi om at du skriver det inn under «Tittel», sammen med en beskrivende tittel på innsendingen. Eksempel: «2022/106220 – Spørsmål om sjøfartsbok»
  • Last opp relevante vedlegg. Vi tar imot de fleste vanlige formater, men det kan være noen begrensninger knyttet til f.eks. video, AutoCad og 3D.
  • Klikk på «Send sikkert til Sjøfartsdirektoratet». Du vil motta en kvittering på e-post.
  • Maks 250Mb per forsendelse

Ship Security Plan kan sendes inn via eDialog

Fartøyets sikkerhets- og beredskapsplan (Ship Security Plan) som skal sendes til Sjøfartsdirektoratet for godkjenning, og andre dokumenter som inneholder informasjon som kan avdekke sårbarheter i skipets sikringsplaner, kan sendes uten kryptering (passord) via eDialog. Legg inn skipets navn og IMO-nummer i tittelfeltet.

Har du dokumenter for flere fartøy? Send da en forsendelse for hvert enkelt fartøy.