Læring av hendelser

Sjøfartsdirektoratet utarbeider "læring av hendelser" med utgangspunkt i ulykker og hendelser.

Epostvarsling

  • Læring av hendelser - Fingerskader

    På større fiskefartøy kan det være mye automatisert utstyr. Mye av dette er laget for å hindre manuelt arbeid, som kan føre til skader på fingre og andre kroppsdeler. Likevel er det fort gjort å stikke fingrene borti. Vær forsiktig og husk hansker!

  • Læring av hendingar - Entring av fartøy ved kai utan landgang/leider

    Det skjer diverre altfor ofte hendingar i samband med entring av fartøy, til dømes når mannskapet eller andre, skal i land eller om bord. I somme tilfelle kan det vere fristande å hoppe frå fartøyet og ned på kaien. Men dette kan ofte føre til brot eller annan skade i bein, eller andre delar av kroppen.

Til toppen