Tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs skal sikre norsk maritim kompe­tanse og rekruttering av norske sjøfolk, samt sikre rederiene konkurransedyktige rammevilkår.

Økt maksbeløp for 2019

Grensen for maksimalt tilskudd i modellene «Tilskudd for petroleumsskip i NOR» og «Tilskudd for NIS konstruksjonsskip» er økt til kr. 36 000 per tilskuddsmottaker per termin (kr. 216 000 per år).

Til toppen