Tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs skal sikre norsk maritim kompe­tanse og rekruttering av norske sjøfolk, samt sikre rederiene konkurransedyktige rammevilkår.

Siste nytt om tilskuddsordningen

Studenter som tar bachelorgrad i nautikk med integrert praksis ved HVL i opptaksåret 2022-2023, kan gå som en del av opplæringsstillingene i tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs.

Les mer her.

Til toppen