Sjøfartsdirektoratet henter inn tall fra Hovedredningssentralen og Redningsselskapet.

Alvorlige ulykker med fritidsfartøy (side 1) er definert som ulykker registert hos HRS og ulykker som er registert som SAR ( Search and rescure) hos RS.

Andre hendelser med fritidsfartøy (side 2), er en oversikt over oppdrag som Redningsselskapet har utført i forbindelse med fritidsbåt. Dette er hendelser som ikke er definert som alvorlige. Oversikten inneholder hendelsestyper som grunnstøting, kantring og andre ulykkestyper, og assistanser for fartøy og person.

Kommentar til oversikten over alvorlige ulykker: Det er mangler i informasjonen om fartøyslenge da HRS ikke fører opp dette i sin statistikk. Redningsselskapet har færre fartøyskategorier enn HRS, slik at flere fartøy da bir definert som "Udef. fartøystype".