Dette er en manuell løsning, det anbefales å bruke maskin til maskin løsning ved vårt API.
Det kreves noe IT utvikling fra deres side, for å benytte API.

Ønsker du hjelp/veiledning ta kontakt på epost til: apsinfo@sdir.no