Dette er en manuell løsning, det anbefales å bruke maskin til maskin løsning ved vårt API.
Det kreves noe IT utvikling fra deres side, for å benytte API.

Vi trenger denne informasjonen for å gi tilgang til vårt API:

  • Organisasjonsnummer på virksomhetssertifikatet
  • Hva dere ønsker å rapportere (kurs, utdanning, fartstid, tilleggskompetanse)
  • Kontaktperson bedrift (e-post og telefon)
  • Kontaktperson utvikler (e-post og telefon)
  • Estimert tidslinje for utvikling
  • Eventuelt behov for teknisk bistand

Ønsker du hjelp eller veiledning kan du ta kontakt på e-post til: post@sdir.no