Kvalifikasjon

Sjøfolks kvalifikasjoner er grunnlaget for karriereutvikling og hvilke sertifikater man kan søke. Se mer om kvalifikasjonskrav, sjøfartsbok, fartsoppgave og assessorbedømmelser.

Til toppen