Arbeids- og levevilkår for sjøfolk

En av sjøfartsdirektoratets hovedoppgaver er å føre tilsyn med og fremme gode arbeids- og levevilkår på norske fartøy og utenlandske fartøy i norske farvann. Sjøfolk på norskregistrerte fartøy har rettigheter som andre arbeidstakere i Norge. Utenlandske arbeidstakere har ulike rettigheter ut fra hvor skipet de arbeider på er registrert.

Til toppen