1903

Sjøfartskontoret etableres

Etablert som Sjøfartskontoret. Tidligere samme år kom sjødyktighetsloven (ikke erstattet før 2007).

Den første sjøfartsdirektøren var Magnus Andersen. Han grunnla også Norges Handels- og Sjøfartstidende, nå Dagens Næringsliv.

1946

Sammenslåing av etater

Sjøfartskontoret, samt egen skipsfartsavdeling, sjøfartsavdeling, tre sjømannskontorer, kontor for navigasjons- og maskinistvesen etableres i Handelsdepartementet.

1955

Sjøfartskontoret bytter departement

Sjøfartskontoret underlegges Departementet for handel og skipsfart.

1962

Sjøfartsdirektoratet blir til

Sjøfartsdirektoratet samlet den maritime administrasjonen med sjøfartskontoret, kontor for navigasjons- og maskinistvesen og skipsmålekontoret.

1989

Direktoratet for sjømenn legges ned

Etter opprettelsen av NIS i 1987 blir det besluttet å legge ned Direktoratet for sjømenn.

1990

Sjøfartsdirektoratet overtar velferdstjenesten

Etter avviklingen av "Velferden" og opphevingen av loven om verferdstjeneste overtar Sjøfartsdirekoratet ansvaret for velferdstjenesten for sjøfolk..

1997

Sjøfartsdirektoratet bytter departement

Sjøfartsdirektoratet underlegges Nærings- og handelsdepartementet.

2006

Omorganisert og flyttet fra Oslo til Haugesund

12. september 2005 blir det bestemt at hovedkontoret skal flyttes fra Oslo til Haugesund. Sjøfartsdirektoratet er et av mange statlige tilsyn som flyttes fra Oslo til ulike landsdeler. 1. november 2006 åpnes dørene for det nye kontoret i Smedasundet 50.

2012

Skipsregistrene slås sammen med Sjøfartsdirektoratet

1. januar 2012 blir Skipsregisteret i Bergen slått sammen med Sjøfartsdirekoratet. Målet er å etablere en enhetlig sjøfartsadministrasjon som er godt egnet til å møte samfunnets krav til sikkerhet, miljø og service innen skipsfartsområdet.

+