Fartøytyper

Sjøfartsdirektoratet deler fartøy inn i fem ulike grupper: Passasjerskip, lasteskip, fiskefartøy, flyttbare innretninger og fritidsfartøy.

Til toppen