Fra skolerom.no

Fra skolerom.no

 

Sjøfartsdirektoratet har gått sammen med Redningssselskapet og Kommuneforlaget om å lage en helt nytt opplegg som setter godt sjøvett på timeplanen. Opplegget kan brukes via skolerom.no.

Mer informasjon om skolerom

Skolerom.no har tekster for grunnleggende lesing og tverrfaglige emner. Kompetansemålene fra den nye læreplanen LK20 ligger til grunn for det brede utvalget av tekster – og mestring og leseglede, selvfølgelig!

Gjennom lærerens digitale verktøy får elevene tildelt tekster tilpasset sitt nivå.

Fri bruk av tekster

Alle våre tekster og illustrasjoner kan bearbeides av ikke-kommersielle brukere. Dette vil si at både lærere og elever kan jobbe videre med tekster på sitt eget foretrukne digitale produksjonsverktøy.

Stort utvalg av tverrfaglige emner

I den nye læreplanen LK20 vektlegges tverrfaglige emner i generell del. Læremidlet  tilbyr et bredt utvalg av tekster-

Enkelt å tilpasse til den enkelte elev

Tekstutvalget vil være bredt, og alle tekster vil være tilgjengelige på tre ulike nivåer. Dette betyr at læreren kan tilpasse undervisningen til den enkelte elev.

Lett å lage læringsstier

Alle læringsressurser i løsningen kan settes sammen i egne læringsstier eller rekkefølger. Dette betyr at læreren kan velge tekst, oppgaver, bilder eller video og sette dette sammen i en foretrukket rekkefølge. Læreren kan tildele læringsstien både til hele klassen eller enkelte elever.