Registrere fritidsbåt i NOR

Fritidsbåter på 15 meter og mer er registreringspliktige i NOR. Fritidsbåter mellom 7 og 15 meter kan frivillig registreres. Det er eiers plikt å melde alle endringer i registrerte forhold til registeret.

"Skipsregisteret" omfatter Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) sammen med vårt nasjonale register, Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Skipsbyggingsregisteret (BYGG), en underavdeling til NOR.

Registeret er en egen avdeling i Sjøfartsdirektoratet og holder til i Bergen

Skipsskjøter, pantedokumenter og andre registreringsdokumenter blir først ansett som mottatt når originalene befinner seg hos avdelingen i Bergen.

For å unngå forsinkelser i registreringsprosessen ber vi derfor om at originaldokumenter alltid sendes direkte til: 

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Kontakt oss på

Tlf. 55 54 12 50 eller pr. epost, post@nis-nor.no.

Til toppen