"Skipsregisteret" omfatter Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) sammen med vårt nasjonale register, Norsk ordinært skipsregister (NOR) og Skipsbyggingsregisteret (BYGG), en underavdeling i NOR.

Registeret er en egen avdeling i Sjøfartsdirektoratet og holder til i Bergen

Skipsskjøter, pantedokumenter og andre registreringsdokumenter blir først ansett som mottatt når originalene befinner seg hos avdelingen i Bergen.

For å unngå forsinkelser i registreringsprosessen ber vi derfor om at originaldokumenter alltid sendes direkte til: 

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Kontakt oss på

Tlf. 52 74 50 00 eller per e-post: post@nis-nor.no.