Sjøfartsbok

 • Publisert: 27.11.2015

Sjøfartsbok er et identitetsbevis for norske arbeidstakere på fartøy, samt et dokument for registrering av fartstid fra NOR- eller NIS-registrert skip.

Vilkår for å få utstedt norsk sjøfartsbok

 • Norsk statsborgerskap
 • Arbeidstaker på fartøy (ha sitt arbeid ombord på skip)

Utenlandske statsborgere får sitt identitetsbevis/sjøfartsbok fra det landet de er statsborgere i, men kan få utstedt fartsoppgave fra norske myndigheter for registrering av fartstid fra norsk fartøy.

Gyldighetstid

Sjøfartsboken er gyldig i fem år fra utstedelsesdato

Hvordan søke om sjøfartsbok?

Søke fra Norge

Det søkes om sjøfartsbok ved personlig fremmøte hos et Nav kontor med sjøfartsfaglige oppgaver. 

Det er ingen formkrav til søknad, men søker må opplyse om: 

 • Fornavn, etternavn, fødselsdato og personnummer
 • Høyde, kjønn
 • Fødested  

Ved søknad medbringes:

 • Norsk pass
 • Dokumentasjon på at søker er arbeidstaker på fartøy f. eks. arbeidsavtale (det må fremgå av arbeidsavtalen at søker arbeider om bord på fartøy)
 • To bilder av pass-standard

Utlevering av ny sjøfartsbok

Sjøfartsboka hentes ved personlig fremmøte. Pass må fremvises for identifikasjon

Søke fra utlandet

Søknad om sjøfartsbok fra land utenfor Norge leveres ved personlig fremmøte til en norsk utenriksstasjon.

Søknaden skrives i brevs form (ingen krav til skjema), og skal inneholde følgende opplysninger:

 • Fornavn, etternavn, fødselsdato og personnummer
 • Høyde, kjønn
 • Fødested

Ved levering av søknad medbringes:

 • Norsk pass
 • Dokumentasjon på at søker er arbeidstaker på fartøy, f. eks. arbeidsavtale (det må fremgå av arbeidsavtalen at søker arbeider om bord på fartøy)
 • To bilder av pass-standard

Søker må opplyse ved hvilken utenriksstasjon den nye sjøfartsboken ønskes utlevert

Utlevering av ny sjøfartsbok

Utenriksstasjonen tar kontakt med søker når sjøfartsboken er klar for utlevering. Sjøfartsboken hentes ved personlig fremmøte, pass tas med for identifikasjon.

Fartsoppgave

Fartsoppgave er et dokument for registrering av fartstid fra norsk-registrert fartøy, og som tilbys utenlandske statsborgere.Ved utstedelse av fartsoppgave må arbeidstaker fremvise gyldig pass eller annet offentlig godkjent id-bevis, og dokumentasjon på at vedkommende har sitt arbeid på norskregistrert fartøy. Fartsoppgave utstedes av offentlig kontrollmyndighet i Norge eller ved norsk utenriksstasjon. Kontaktinformasjon til utstedere:

Norge: Nav kontor med sjøfartsfaglige oppgaver

Utenfor Norge: Norsk utenriksstasjon

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen