Søknad om produsentkode

Fritidsbåter som er CE-merket, skal ha et identifikasjonsnummer kalt WIN (Watercraft identification Number). Dette ble tidligere kalt HIN og CIN. 

WIN er et unikt nummer som gis hvert fartøy som settes på EØS- markedet. Koden opplyser blant annet om hvem som har produsert båten (produsentkode), når den ble produsert og hvilken årsmodell båten er.

Koden er ikke et bevis for at båten oppfyller fritidsbåtforskriftens krav til sikkerhet.

For fritidsfartøy bygget i Norge tildeler Sjøfartsdirektoratet en produsentkode på bakgrunn av søknad fra produsenten. Privatpersoner som skal CE-merke en selvbygget båt, må også sørge for å få tildelt produsentkode.

Ved søknad om produsentkode skal bedrifter oppgi organisasjonsnummer og laste opp en pdf med firmaattesten i søknadsskjemaet under. Privatpersoner skal oppgi personnummer og laste opp pdf-en med enten bankkort, pass eller førerkort.

Eksisterende produsentkoder

Listen er oppdatert 08.04.2024

I listen under vil du finne eksisterende tildelte produsentkoder.

Liste over tildelte produsentkoder som PDF

skjema