Sjøfartsdirektoratet utarbeider eller bidrar årlig til flere rapporter og utredninger om sikkerhet til sjøs.

Utredningene og rapportene omhandler ulike tema som bidrar til større fokus på sikkerhetsutfordringer for mannskap, rederi eller myndigheter.