Sikkerhet!

Registrering i NOR sikrer godkjent eierskap til båten og er med på å beskytte både selger og kjøper ved salg. Rettsvernet man får i NOR er med å sikre at det kun er registrert eier som kan selge båten. 

Skal du kjøpe ny båt?

Da må du alltid sjekke om den er registrert i NOR. I tillegg til å få informasjon om registrert eier, vil du da få vite om det er tatt frivillig- eller utleggspant i båten. For registrerte båter blir også utlegg registrert i NOR.

Mulighet for raskere salg

Skal du selge båten? Da gir registrering i NOR tilgang til en større kjøpergruppe og fører til et raskere salg siden det er tilrettelagt for kjøper sin finansiering. Det er derfor mange skriver «båten er registrert i Skipsregisteret» i sine salgsannonser på, for eksempel, Finn.no.

Enklere finansiering

Når båten er i NOR, kan den brukes som sikkerhet (panteobjekt) slik at du kan ta opp lån. Trenger du ikke selv lån? Det kan likevel være verdifullt med NOR-registrering med tanke på et fremtidig salg.

Nasjonalitetsbevis som dokumenterer mål og registrert eier

Alle båter som er registrert i NOR kan få utstedt et gratis Nasjonalitetsbevis. Et slikt bevis kan være viktig å ha med seg på utenlandsturer. Innsjekk på havne- toll og immigrasjonskontorer har vist seg å være mye smidigere for båteiere som har beviset om bord.

Synlig merking av radiokallesignalet for tydelig identifikasjon og sporing

Ved registrering i NOR knyttes radiokallesignalet/VHF ’en til båten og blir den unike identifikasjonen. Alle båter som innføres for første gang får tilsendt værbestandige merker som skal påføres på begge sider. På den måten blir båten lett synlig for oppkall og sporing.

Registrering i NOR gjør sporing av forlatte fritidsbåter, båter som har slitt seg i storm eller er stjålet enklere for alle involverte aktører.

Miljøansvar

Ved å registrere båten din i NOR tar du miljøansvar og sikrer at den er sporbar.

Gratis søketjeneste

Alle kan søke opp NOR-registrerte fartøy i vår gratis søketjeneste, Skipssøk
Søket er også tilgjengelig i en egen App.

Alle endringer i registrerte opplysninger må meldes til NOR

Viktigheten av et oppdatert register følger av alle fordelene over.
For at registeret skal være oppdatert er vi avhengig av at eier, selger og kjøper, husker å melde fra når det gjøres endringer i registrerte opplysninger og ved salg. Plikten er også nedfelt i sjøloven.

Sammen er vi med på å sikre rettsvernet til båten, eier og panteheftelser.