Nyregistrering NOR

Dokumentasjonskrav ved innflagging/ nyregistrering av ulike fartøytyper, snarveier til sider om skipssertifikater, regelverk med mer.

Vilkår for registrering

Hvilke fartøy må registreres i NOR?

Ethvert norsk skip med største lengde 15 meter eller mer skal innføres i skipsregisteret NIS eller NOR - dersom vilkårene er oppfylt, jf. sjøloven § 11.

Hvilke fartøy kan frivillig bli registrert i NOR?

Norsk skip med største lengde under 15 meter kan på begjæring av eieren innføres i skipsregisteret, dersom:

  • største lengde er minst 7 meter eller
  • skipet er merkepliktig etter lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) eller
  • skal brukes utelukkende eller hovedsakelig i næringsvirksomhet.

jf. sJøloven § 11.

 

Skipsbyggingsregisteret (BYGG), hva kan registreres?

"Skip som er under bygging her i riket og kontrakt om bygging her i riket, kan på begjæring innføres i en egen avdeling av skipsregisteret (skipsbyggingsregisteret)"

- sjøloven § 31.

Registering i BYGG er alltid frivillig.

Til toppen