Tilsyn

Sjøfartsdirektoratet er delegert tilsynsmyndighet etter skipssikkerhetsloven, skipsarbeidsloven, produktkontrolloven og fritids- og småbåtloven. Tilsynet innebærer sertifisering, dokumentkontroll, inspeksjon og revisjon for å kontrollere at regelverket blir fulgt. Tilsynet medvirker til å skape gode holdninger til helse, miljø og sikkerhet.

Til toppen