Fritidsbåtkonferansen 2015 ble arrangert 16. og 17. april 2015 ved Scandic Maritim hotel i Haugesund.

Med Fritidsbåtkonferansen ønsker vi - gjennom dialog, erfaringsutveksling og idémyldring - å bidra til bedre sikkerhet for fritidsbåtbrukere.

Vi har et ønske om at dette skal være en møteplass for politikere, offentlige aktører, kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og næringen.