Internasjonalt båtførersertifikat (ICC)

  • Publisert: 17.03.2017

Skal du føre fritidsbåter i utlandet kan det hende du må ha internasjonal båtførersertifikat

Norsk båtførerbevis ikke alltid nok i utlandet

Det norske båtførerbeviset er et nasjonalt sertifikat. Dersom du vil leie båt i utlandet, kan det være at norsk båtførerbevis ikke er tilstrekkelig.

På grunn av dette ble Norge i 2011 med i en internasjonal ordning som gjør det enklere for nordmenn å leie båt i utlandet.

ICC, International Cerfiticate of Competency, er en internasjonal standard for fritidsbåtsertifikat.

Hvilke land er med i ordningen?

I dag er følgende land tilknyttet ICC:

Tyskland, Nederland, Polen, Serbia, Slovakia, Sveits, Ukraina, Østerrike, Belgia, Hviterussland, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkiske republikk, Finland, Ungarn, Irland, Latvia, Litauen, Luxemburg, Norge, Romania, Sør-Afrika, Storbritannia og Nord-Irland.

Andre land godtar også ICC uten å ha skrevet under på avtalen. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med utleiere i det aktuelle landet der du har tenkt å leie båt, hvis landet ikke er blant de ovenfor nevnte. 

Hva er kravene for å få utstedt ICC?

Det er 3 krav som må oppfylles før man kan søke om ICC:

Hvilke båter kan jeg kjøre med et ICC-bevis?

ICC gir de samme rettighetene som et vanlig båtførerbevis, altså norske fritidsbåter inntil 15 meter.

Merk at når du er i utlandet må du også forholde deg til regelverket i det landet, og landet er ikke forpliktet til å gi deg de samme rettighetene.

Du bør alltid ta kontakt med myndighetene i det landet du skal besøke for å finne ut hvilke krav til sertifikat som gjelder.

Til toppen