Nyregistrering Skipsbyggingsregisteret (BYGG)

Registrering i Skipsbyggingsregisteret (BYGG) er frivillig. Fartøyet må ha en antatt største lengde på minst 10 meter for å kunne registreres. Registreringer i BYGG identifiseres av kombinasjonen byggenummer og verftets navn.

Fartøy som er under bygging her i Norge og kontrakt om bygging i Norge, kan på begjæring registreres i en egen avdeling av NOR registeret, Skipsbyggingsregisteret (BYGG).

Slik registrering av skip omfatter også skrog, større seksjoner av skrog eller hovedmaskineri bygget ved verksted i utlandet dersom levering fra det utenlandske verkstedet har funnet sted.

Hvem sender melding om registrering?

  • For skip under bygging fremsettes begjæringen av eieren
  • For byggekontrakt av bestilleren.


Er kontrakten blitt innført, omfatter registreringen også bestillerens rett til skipet når byggingen blir påbegynt.

Likt med kontrakt regnes erklæring fra et verksted om at det har besluttet å bygge et skip for egen regning.

Innføring i skipsbyggingsregisteret kan bare skje når det sannsynliggjøres at det ferdige skip vil få en største lengde på 10 meter eller mer.

Se Lov om sjøfarten (sjøloven) § 31.

Til toppen