Fartøy

Sjøfartsdirektoratet skal føre tilsyn med bygging og drift av fartøy med norsk flagg, og deres rederier, samt føre tilsyn med utenlandske fartøy i norske havner. Dette gjelder også arbeids- og levekår for sjøfolkene om bord. Direktoratet skal registrere fartøy og rettigheter i fartøy. Risikobildet skal overvåkes, og direktoratet skal drive forebyggende arbeid for å redusere antall ulykker i både fritidsflåten og næringsflåten.

Til toppen