Sjøfolk

Sjøfartsdirektoratet utsteder hvert år over 10.000 sertifikater til norske sjøfolk. I tillegg utsteder direktoratet tusenvis av påtegninger av utenlandske sertifikater. Sjøfartsdirektoratet skal også trygge liv og helse for sjøfolk og drive forebyggende arbeid for å redusere antall ulykker.

Sjømann på vei opp leider langs skuteside
Til toppen