Maritimt Samarbeidsforum

 • Publisert: 01.02.2022

Maritimt Samarbeidsforum skal være en sentral trepartsarena for drøfting og samarbeid om alle forhold som gjelder maritimt arbeidsliv på sjøen.

Mobilisering for prelay i Montrose
FOTO: Ole Løseth, Skandi Hera, Bidrag fotokonkurransen for sjøfolk 2021

Maritimt Samarbeidsforum ble etablert desember 2021 og er sammensatt av representanter fra myndighetene, partene i arbeidslivet, faglige sammenslutninger og maritim utdanning.

Forumet skal være et rådgivende organ i spørsmål som gjelder

 • Utdanning og kvalifikasjoner
 • Arbeids- og levevilkår
 • Hviletid og bemanning
 • Helse og velferd
 • Forebyggende helse-, miljø og sikkerhetstiltak
 • Nye innovative løsninger
 • Aktuelt regelverk

Forumet kan etter behov etablere arbeidsgrupper for å utrede og behandle saker.

Sammensetning:

 • Det norske maskinistforbund
 • DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Fagskolene
 • Fiskebåt
 • FosFor – Fiskeri og sikkerhetsfaglig forum
 • Hurtigbåtforbundet
 • Industri Energi
 • Kystrederiene
 • Kystverket
 • Maritime videregående skoler
 • Maritimt utdanningsforum
 • NHO Sjøfart
 • Norges Fiskarlag
 • Norges Kystfiskarlag
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Forening for Maritim Medisin
 • Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norske sikkerhetssentres forening
 • Private sikkerhetssentres forening
 • SAFE – Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Sjøforsvaret
 • Sjømat Norge
 • Telenor Kystradio
 • Universiteter/Høyskoler

Maritimt Samarbeidsforum erstattet fra 1.1. 2022 «Sakkyndig råd for arbeids- og levevilkår for arbeidstakere på skip» (SAFE) og Rådet for maritime sertifikater og bemanning (RMBS)

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen