Organisasjonskart Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er tilsynsmyndighet for norskregistrerte skip og for utenlandske skip i norske havner.

Fasadebilde av direktoratet
Sjøfartsdirektoratet har hovedkontor ved Smedasundet i Haugesund.
FOTO: Sjøfartsdirektoratet

Direktoratet ivaretar også funksjonen som realregister gjennom skipsregistrene Norsk Internasjonalt Skipsregister- NIS og Norsk Ordinært Skipsregister- NOR, og har som mål å være en attraktiv flaggstatmed høy sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier. I tillegg arbeider Sjøfartsdirektoratet med holdningsskapende sjøvettarbeid overfor fritidsbåtbrukere.

Ansatte

Navn Stilling Telefon Mobil Epost
Olav Akselsen Sjøfartsdirektør 52745555 99541949 Send epost
Torbjørn Havnerås Fagdirektør 52745286 90143555 Send epost
Til toppen