Organisasjonskart Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er tilsynsmyndighet for norskregistrerte skip og for utenlandske skip i norske havner.

Fasadebilde av direktoratet
Sjøfartsdirektoratet har hovedkontor ved Smedasundet i Haugesund.
FOTO: Sjøfartsdirektoratet

Direktoratet ivaretar også funksjonen som realregister gjennom skipsregistrene Norsk Internasjonalt Skipsregister- NIS og Norsk Ordinært Skipsregister- NOR, og har som mål å være en attraktiv flaggstatmed høy sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier. I tillegg arbeider Sjøfartsdirektoratet med holdningsskapende sjøvettarbeid overfor fritidsbåtbrukere.

Ansatte

Navn Stilling Telefon Mobil Epost
Olav Akselsen Sjøfartsdirektør 52745555 99541949 Send epost
Torbjørn Havnerås Fagdirektør 52745286 90143555 Send epost

Avdelinger

Til toppen