Meld inn feil ved å sende en e-post til vårt postmottak.

For at vi skal kunne finne og fikse feilen, trenger vi følgende opplysninger fra deg:

  • kontaktinformasjon til brukeren som opplever feilen
  • trinn-for-trinn beskrivelse av hva brukeren gjør når feilen oppstår
  • skjermbilde av hele skjermen når feilen oppstår – få med adressefeltet!
  • klokkeslett for feilen
  • dersom det gjelder Min side fartøy: navn på brukeren som er innlogget

Husk å ta hensyn til personvern når du sender skjermbilder og annen info. Skjul sensitive opplysninger!