Direktoratet ønsker at dette skal være en møteplass for politikere, offentlige aktører, kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og næringen. Med Fritidsbåtkonferansen ønsker vi - gjennom dialog, erfaringsutveksling og idémyldring - å bidra til bedre sikkerhet for fritidsbåtbrukere.

Konferansen i 2016 hadde en litt annen form enn for tidligere år.

Onsdag 13.april kl. 18.30-21.30 ble det arrangerert en sosial sammenkomst/middag i hovedkontoret til Sjøfartsdirektoratet for alle deltakerne. Her kunne man bl.a. treffe saksbehandlere i Sjøfartsdirektoratet som jobber innen fritidsbåtfeltet.

Torsdag 14. april var en tradisjonell konferansedag på Scandic Maritim Hotel med temaer innen fritidsbåtfeltet.

Sjøfartsdirektoratet arrangerte konferansen i samarbeid med NORBOAT og Kongelig Norsk Båtforbund.

Program

Fritidsbåtkonferansen 2016 - "Trygg i havn"

08:00 09:00 Registrering m/kaffe
09:00 09:10 Sikkerhetsvideo fra Maritim og film om Sjøfartsdirektorat
09:10 09:25 Åpning og kulturelt innslag Tore Gautesen, Havnedirektør Karmsund Havn
09:25 09:35 Presentasjon av utstillere
09:35 10:05 Dagsaktuelle saker Helga Maria S. Sund og Lorna Mannes Dyrkolbotn , Sjøfartsdirektoratet, Hege Ousland, NORBOAT, Endre Solvang, KNBF

10:05 10:20 Ulykkestatistikk Vegar Berntsen, Sjøfartsdirektoratet
10:20 10:40 Pause m/frukt, besøke utstillere
10:40 11:05 Båtlivsundersökning, Sverige Lars-Gøran Nystrøm, Transportstyrelsen, Sverige
11:05 11:25 Sikkerhet i båthavn og uthavn Roar Isaksen, Havnepolitisjef, Oslo kommune
11:25 11:40 Inspeksjonsrutiner av havneanlegg Endre Solvang, KNBF
11:40 11:55 Havner - Forsikring Jan Erik Skar , Gjensidige
11:55 12:55 Lunsj, besøke utstillere
12:55 13:10 Eksempler på godt tilrettelagte uthavner - tilrettelegging for et trygt båtliv i uthavner - eksempler fra Vestkystparken Odd Bjørn Saltnes, Friluftsrådet Vest - Vestkystparken
13:10 13:35 Redningsdykking/kullosforgiftning Henrik Litland, Brann og redningsetaten, Oslo kommune
13:35 14:00 Gass og Sertifisering Erik Brauner, IMCI, Tekniske kontrollorgan, og Olaf Hjelmeland, NORBOAT

14:00 14:15 Beinstrekk m/kaffe, besøke utstillere
14:15 14:35 Holdningsskapende arbeid Trude Gaare, AVogTIL

14:35 14:55 Sjøsikkerhetstiltak for fritidsbåtflåten - merking, hastighet og navigasjon Thor Messel, Kystverket

14:55 15:15 Praktiske utfordringer med avfallsplaner for småbåthavner Håvard Bjordal, Miljøsjef, Bergen Kommune
15:15 15:35 Pause m/ kake
15:35 15:55 Kassering av fritidsbåter Thomas Mørch, Norsk Gjennvinning
15:55 16:15 Spyleplass og rensesystem i båthavner Kurt Berggrud, Norenvi
16:15 16:35 Redningsaksjon i Middelhavet Lars G. Solvik, Redningsselskapet
16:35 16:40 Avslutning Dag Inge Aarhus, Sjøfartsdirektoratet