Sakkyndig Råd skal bidra til å fremme sikkerhet ved bruk av fritidsfartøy samt koordinere initiativ mellom aktørene. Rådet gir faglige råd i saker vedrørende sjøvett og fritidsfartøy. Det skal blant annet legges vekt på:

  • Sikkerhet for liv, helse, miljø og fartøy
  • Forebyggende arbeid overfor brukere av fritidsfartøy
  • Kompetanse og sertifisering