Velferdstjenesten for sjøfolk

Velferdstjenester og fasiliteter om bord og i havn er viktig for trivselen. Sjøfartsdirektoratet og rederiene har på hvert sitt vis ansvar for å bidra til en aktiv og meningsfull fritid for sjøfolkene i tida om bord og i havn. Her finner du oversikt over Sjøfartsdirektoratets velferdstilbud samt anbefalinger og forslag til hva rederiene og fartøyene selv kan gjøre for å fremme trivselen om bord.

Til toppen