Fritidsbåtkonferansen 2019

  • Publisert: 07.01.2019

25. april 2019 skjer det i Haugesund! På årets Fritidsbåtkonferanse vil Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) for første gang presentere sin kartlegging av fritidsbåtulykker for 2018. Som tidligere skal Fritidsbåtkonferansen 2019 selvsagt handle om sikkerhet og miljø på fritidsbåt. Begrenset antall plasser. Meld deg på nå!

båt i sjøen

Torsdag 25.april er det tid for Fritidsbåtkonferansen 2019. Vær sikker på å få plass, og meld deg på nå.

Den nasjonale Fritidsbåtkonferansen skal være en møteplass for politikere, offentlige aktører, kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og fritidsbåtnæringen.

Tema i 2019

Konferansens tema bygges opp rundt Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) sin kartlegging av fritidsbåtulykker i 2018, som offentliggjøres for første gang på Fritidsbåtkonferansen.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har i 2018 gjennomført en omfattende kartlegging av ulykker med fritidsbåter i Norge. Hensikten med kartleggingen er å etablere i større grad enn i dag et faktagrunnlag om omfang og omstendigheter forbundet med ulykker med fritidsbåter. Dette vil bedre kunnskapsgrunnlaget om hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs.

Mer info om rapporten her

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) offentliggjør kartlegging

SHT vil her gjennomgå kartleggingen av fritidsbåtulykker i 2018. De vil svare på spørsmål i forbindelse med en pressekonferanse samme sted.  

Båtbygging, båtimport og sikkerhet 

Vi venter på bekreftelse fra foredragsholdere og må derfor avvente publisering av endelig program. Med tanke på SHT sin kartlegging, har vi mål om å få på plass politikere, få fritidsbåtbyggere og fritidsbåtimportører til å fortelle om hva de tar hensyn til i sin hverdag i forhold til sikkerhet i fritidsbåt, og i et annet foredrag skal du få illustrert hvor vanskelig det kan være med navigasjon i plutselig værskifte. Til slutt blir det et spenstig faglig foredrag med en person du garantert har hørt om tidligere.

Program oppdateres etter hvert som vi får bekreftet foredragsholdere

Registrering: kl. 08.00

Konferansestart: kl. 09.00

Innhold:

  • SHT presenterer sin 2018 kartlegging av fritidsbåtulykker.
  • Utdeling av Sjøvett prisen: For første gang deler vi ut Sjøvett-prisen. Alle som har fått tildelt tilskudd for sjøvettarbeid fra Sjøfartsdirektoratet er nominert til prisen.
  • SimSea - Kan simulatorkurs øke årvåkenhet for båtførere med hurtidggående fritidsfartøy?
  • Dreamliner - Miriam Lefdal.
  • Lars-Göran Nyström - Transportstyrelsen (Sverige). Sveriges erfaring med ulykker i forbindelse med fritidsbåt.
  • Venter bekreftelse fra 2 foredragsholdere
  • Alex Rosèn - Et annerledes foredrag om sikkerhet på sjøen

Rekkefølgen på foredragene er ikke endelig.


Tid og sted

Dato: torsdag 25. april (Konferanse)
Tid: Registrering fra kl. 08.00. Konferansestart kl. 09.00
Sted: Haugesund
Konferansen holdes på Scandic Maritim i Haugesund.

Kvelden før Fritidsbåkonferansen inviterer vi til mat og sosial sammenkomst med litt faglig innhold i kantinen på Sjøfartsdirektoratet. Det er også mulig å booke møterom på Sjøfartsdirektoratet på dagtid 24. april for eventuelle møter.
Tid: kl. 19.00
Sted: Haugesund


Pris

Pris for konferansen 25. april er 2.000,-
Utstillerplass (2 x 3 m) med ett konferansepass koster 5.000,-
Kveldsarrangementet den 24.april er gratis.

Overnatting

Bestilling av overnatting gjøres i påmeldingsskjema, og kommer i tillegg til konferanseavgiften.

Presse

Dersom du er fra media og ønsker å dekke konferansen. Vennligst meld deg på med all info, og sett Sjøfartsdirektoratet som fakturaadresse. Skriv "Presse Pressenavn" i notatfeltet i påmeldingen.

Til toppen