Fritidsbåtkonferansen 2019

  • Publisert: 07.01.2019

25. april 2019 skjer det i Haugesund! Foredrag av bl.a. Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), Alex Rosèn, Miriam Lefdal (Dreamline), Kristian Sivertsen (Viknes) og Knut Heiberg-Andersen (Windy). Begrenset antall plasser. Meld deg på nå!

Torsdag 25.april er det tid for Fritidsbåtkonferansen 2019. Vær sikker på å få plass, og meld deg på nå.

Den nasjonale Fritidsbåtkonferansen skal være en møteplass for politikere, offentlige aktører, kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og fritidsbåtnæringen.

Tema i 2019: Sikkerhet på sjøen

Konferansens tema bygges opp rundt Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) sin kartlegging av fritidsbåtulykker i 2018, som offentliggjøres for første gang på Fritidsbåtkonferansen.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har i 2018 gjennomført en omfattende kartlegging av ulykker med fritidsbåter i Norge. Hensikten med kartleggingen er å etablere i større grad enn i dag et faktagrunnlag om omfang og omstendigheter forbundet med ulykker med fritidsbåter. Dette vil bedre kunnskapsgrunnlaget om hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs.

Mer info om rapporten her

Tid og sted

Konferansedagen
Dato: torsdag 25. april

Tid: Registrering fra kl. 08.00. Konferansestart kl. 09.00
Sted: Haugesund
Konferansen holdes på Scandic Maritim i Haugesund.

Kveldsarrangement
24. april, kvelden før Fritidsbåkonferansen, inviterer vi til mat og sosial sammenkomst med litt faglig innhold i kantinen på Sjøfartsdirektoratet. Denne kvelden deler vi også ut Sjøvettprisen, som forøvrig deles ut for aller første gang dette året. Alle som har mottatt tilskudd for sjøvettarbeid fra Sjøfartsdirektoratet kan bli nominert til prisen.
Det er også mulig å booke møterom på Sjøfartsdirektoratet på dagtid for eventuelle møter.
Tid: kl. 19.00, 24. april
Sted: Haugesund

Pris

Pris for konferansen 25. april er 2.000,-
Utstillerplass (2 x 3 m) med ett konferansepass koster 5.000,-
Kveldsarrangementet den 24.april er gratis.

Overnatting

Bestilling av overnatting gjøres i påmeldingsskjema, og kommer i tillegg til konferanseavgiften.

Presse

Dersom du er fra media og ønsker å dekke konferansen. Vennligst meld deg på med all info, og marker "presse" i type deltaker.

Til toppen