Se forskrift om skips navn, kjenningssignal, merking og hjemsted mv. § 9.

Avdeling Skipsregistrene har sendt ut merker til alle nyregistrerte fartøy fra og med 1. januar 2010.

Dersom du ønsker merker for fartøy registrert i NOR før den tid eller trenger nye, kan du selv bestille dette hos vår leverandør Tonjer Media AS via deres bestillingsside