Fartøytyper

NIS

 • passasjer- og lasteskip
 • boreinnretninger og andre flyttbare innretninger

kan registreres jf. lov av 12. Juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven)

NOR

 • pliktig registrering av alle norske fartøy på 15 meter og mer
 • frivillig registrering av fiske- og næringsfartøy under 15 meter
 • frivillig registrering av fritidsfartøy mellom 7 og 14,99 meter

Jf. lov av 24. juni 1994 nr. 39 1994-06-24-39 om sjøfarten (sjøloven)

Fartsområder

NIS

Visse begrensninger gjelder for norske havner / norsk kontinentalsokkel. Les mer om fartsområder for skip i NIS.

NOR

Ingen restriksjoner i fartsområde.

Eiers nasjonalitet

NIS

NIS er åpen for eiere av alle nasjonaliteter ("direkteregistrering").

NOR

Bemanning/kapteinen

NIS

NOR

Tilsyn og utstedelse av fartøysertifikater

NIS

 • Alle NIS-skip på 500 bruttotonn og mer som er klasset hos et av de anerkjente klasseselskapene, er delegert iht. klasseavtalen.

 • Sjøfartsdirektoratet er tilsynsmyndighet for NIS-skip under 500 bruttotonn samt NIS-skip over 500 bruttotonn som ikke er klasset hos et av de anerkjente klasseselskapene.

 • Delegering av flyttbare innretninger er hovedsakelig begrenset til skrog og maskineri, ISPS, ISPP, EIAPP og IAPP jf. klasseavtalen, Annex I og Annex VI.

NOR

 • Sjøfartsdirektoratet utfører tilsyn, inspeksjoner og utstedelse av fartøysertifikater.
 • Utstedelse av internasjonale fartøysertifikater for lasteskip på 500 bruttotonn og mer kan bli delegert til klassen etter forespørsel fra eier, jf. klasseavtalen, Annex III.
 • Delegering av flyttbare innretninger er hovedsakelig begrenset til skrog og maskineri,  ISPS, ISPP, EIAPP og IAPP jf. klasseavtalen, Annex II og Annex VI.