Bruk flytevest

  • Publisert: 17.07.2012

Det er påbudt å bruke vest når en oppholder seg i fritidsbåter under 8 meter. Samtidig er det krav om vest til alle om bord i alle typer fritidsbåter. Sjøfartsdirektoratets jobber for å få flest mulig til å benytte flytevest i åpne fritidsbåter uansett størrelse.

Statistikken viser at ca. 61 % av de omkomne i fritidsbåtulykker ikke hadde på seg flytevest

 Plakat som informerer om bruk av flytevestHer kan du laste ned plakat som informerer om bruk av flytevest.

Du kan også bestille en trykket utgave av plakaten.

Med bakgrunn i at det fra 1. mai 2015 ble påbudt å bruke egnet flyteutstyr ved ferdsel i båter under 8 meter, har Sjøfartsdirektoratet utarbeidet en egen plakat som kan settes opp i båthavner.

Plakaten har blitt sendt ut til politidistriktene i Norge. I tillegg er plakaten distribuert via e-post til alle båtforeninger som er medlem av Kongelig Norske Båtforbund. 

Fall over bord eller kantring viktigste årsak til dødsfall

Statistikken viser at i gjennomsnitt 33 personer omkommer i fritidsbåtulykker hvert år. De to vanligste årsaker til ulykker de 10 siste årene har vært fall over bord eller kantring og statistikken viser at ca. 61 % av de omkomne i fritidsbåtulykker ikke hadde på seg flytevest. Ulykker med hurtiggående båter fører ofte til at personer om bord blir kastet i vannet, i slike situasjoner er det enda viktigere å bruke flytevest.

Menn over 40 den viktigste målgruppen

Som ett ledd i å få målgruppen voksne menn til å påføre seg flytevest i små åpne båter, initierte daværende statsråd Sylvia Brustad en kampanje høsten 2009. Kampanjen ledes av Sjøfartsdirektoratet med støtte fra Nærings- og handelsdepartementet og i samarbeid med Kystverket, Finansnæringens Fellesorganisasjon, NHO-reiseliv, Norsk Båtråd, NORBOAT og Redningsselskapet.

Kampanjefilm

Det er laget en kampanjefilm og utgangspunktet for filmen skal være at det skal være hyggelig og sikkert å ferdes på sjøen, men også for å få målgruppen til å tenke over konsekvensen ved å falle i sjøen uten vest. Filmen er uten tale og har en sluttplakat på norsk, i tillegg til engelsk og tysk, de siste for å spre budskapet til turister.

Flytevestfilmen 30 sekunder - norsk plakat

Flytevestfilmen 60 sekunder - norsk plakat

Flytevestfilmen 30 sekunder - tysk plakat

Flytevestfilmen 30 sekunder - engelsk plakat

Ulykkesstatistikk

Link til rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt i pdf

 

Sangen til flytevestfilmen til Sjøfartsdirektoratet heter "Keeps You Alive". Komponist:Håvard Hana, vokalist: Jane Gjestland.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen