Plakat som informerer om bruk av flytevestHer kan du laste ned plakat som informerer om bruk av flytevest.

Med bakgrunn i at det fra 1. mai 2015 ble påbudt å bruke egnet flyteutstyr ved ferdsel i båter under 8 meter, har Sjøfartsdirektoratet utarbeidet en egen plakat som kan settes opp i båthavner.

Plakaten har blitt sendt ut til politidistriktene i Norge. I tillegg er plakaten distribuert via e-post til alle båtforeninger som er medlem av Kongelig Norske Båtforbund. 

Fall over bord eller kantring viktigste årsak til dødsfall

Statistikken viser at i gjennomsnitt 33 personer omkommer i fritidsbåtulykker hvert år. De to vanligste årsaker til ulykker de 10 siste årene har vært fall over bord eller kantring og statistikken viser at ca. 61 % av de omkomne i fritidsbåtulykker ikke hadde på seg flytevest. Ulykker med hurtiggående båter fører ofte til at personer om bord blir kastet i vannet, i slike situasjoner er det enda viktigere å bruke flytevest.

Menn over 40 den viktigste målgruppen

I 2020 var 100% av de omkomne menn, og gjennomsnittsalderen var 59 år. Sjøfartsdirektoratet arbeider spesielt ut mot denne målgruppen, for å bedre holdningene til bruk av flyteutstyr.

Kampanjefilm

Det er laget en kampanjefilm og utgangspunktet for filmen skal være at det skal være hyggelig og sikkert å ferdes på sjøen, men også for å få målgruppen til å tenke over konsekvensen ved å falle i sjøen uten vest. Filmen er uten tale og har en sluttplakat på norsk, i tillegg til engelsk og tysk, de siste for å spre budskapet til turister.

Flytevestfilmen 30 sekunder - norsk plakat

Flytevestfilmen 60 sekunder - norsk plakat

Flytevestfilmen 30 sekunder - tysk plakat

Flytevestfilmen 30 sekunder - engelsk plakat

Ulykkesstatistikk

Link til rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt i pdf

 

Sangen til flytevestfilmen til Sjøfartsdirektoratet heter "Keeps You Alive". Komponist:Håvard Hana, vokalist: Jane Gjestland.