Bruk flytevest

  • Publisert: 17.07.2012

Det er påbudt å bruke vest når en oppholder seg i fritidsbåter under 8 meter. Samtidig er det krav om vest til alle om bord i alle typer fritidsbåter. Sjøfartsdirektoratets jobber for å få flest mulig til å benytte flytevest i åpne fritidsbåter uansett størrelse.

Statistikken viser at ca. 61 % av de omkomne i fritidsbåtulykker ikke hadde på seg flytevest

 Plakat som informerer om bruk av flytevestHer kan du laste ned plakat som informerer om bruk av flytevest.

Med bakgrunn i at det fra 1. mai 2015 ble påbudt å bruke egnet flyteutstyr ved ferdsel i båter under 8 meter, har Sjøfartsdirektoratet utarbeidet en egen plakat som kan settes opp i båthavner.

Plakaten har blitt sendt ut til politidistriktene i Norge. I tillegg er plakaten distribuert via e-post til alle båtforeninger som er medlem av Kongelig Norske Båtforbund. 

Fall over bord eller kantring viktigste årsak til dødsfall

Statistikken viser at i gjennomsnitt 33 personer omkommer i fritidsbåtulykker hvert år. De to vanligste årsaker til ulykker de 10 siste årene har vært fall over bord eller kantring og statistikken viser at ca. 61 % av de omkomne i fritidsbåtulykker ikke hadde på seg flytevest. Ulykker med hurtiggående båter fører ofte til at personer om bord blir kastet i vannet, i slike situasjoner er det enda viktigere å bruke flytevest.

Menn over 40 den viktigste målgruppen

Som ett ledd i å få målgruppen voksne menn til å påføre seg flytevest i små åpne båter, initierte daværende statsråd Sylvia Brustad en kampanje høsten 2009. Kampanjen ledes av Sjøfartsdirektoratet med støtte fra Nærings- og handelsdepartementet og i samarbeid med Kystverket, Finansnæringens Fellesorganisasjon, NHO-reiseliv, Norsk Båtråd, NORBOAT og Redningsselskapet.

Kampanjefilm

Det er laget en kampanjefilm og utgangspunktet for filmen skal være at det skal være hyggelig og sikkert å ferdes på sjøen, men også for å få målgruppen til å tenke over konsekvensen ved å falle i sjøen uten vest. Filmen er uten tale og har en sluttplakat på norsk, i tillegg til engelsk og tysk, de siste for å spre budskapet til turister.

Flytevestfilmen 30 sekunder - norsk plakat

Flytevestfilmen 60 sekunder - norsk plakat

Flytevestfilmen 30 sekunder - tysk plakat

Flytevestfilmen 30 sekunder - engelsk plakat

Ulykkesstatistikk

Link til rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt i pdf

 

Sangen til flytevestfilmen til Sjøfartsdirektoratet heter "Keeps You Alive". Komponist:Håvard Hana, vokalist: Jane Gjestland.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen