Krav til informasjon

Transportører, terminaloperatører og eventuelle havnemyndigheter som kommer inn under dette regelverket, skal sørge for at informasjon om passasjerrettigheter etter båtpassasjerrettighetsforordningen er offentlig tilgjengelig om bord i fartøy, havneterminaler og om mulig i havner. Så langt det er mulig, skal informasjonen gis i en tilgjengelig form og på et språk som normalt benyttes til å informere alle passasjerer. Det er utarbeidet et sammendrag av bestemmelsene i båtpassasjerrettighetsforordningen.

For å oppfylle disse informasjonsforpliktelsene skal minimum sammendraget av bestemmelsene brukes. Kommisjonen har utarbeidet tilsvarende sammendrag som er tilgjengelig på alle offisielle EU-språk.

Klagesaker

Transportøren eller terminaloperatøren skal ha en tilgjengelig ordning for klagebehandling. Passasjerer kan klage til transportører og terminaloperatører innen to måneder fra den dagen transporten ble utført eller skulle vært utført. Passasjerer kan i forbrukersaker klage til Transportklagenemnda.