Utredning av krav til høyhastighetskompetanse for fører av fritidsbåt (2020)

Utredning om automatisk nødstopp for fritidsfartøy (2020)

Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker 2019-2023 (2019)

Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt (2012)