Fartøy som er under bygging her i Norge eller har kontrakt om bygging i Norge, kan på begjæring registreres i en egen avdeling av NOR-registeret, Skipsbyggingsregisteret (BYGG).

Slik registrering av skip omfatter også skrog, større seksjoner av skrog eller hovedmaskineri bygget ved verksted i utlandet dersom levering fra det utenlandske verkstedet har funnet sted.

Hvem sender melding om registrering?

  • Begjæringen fremsettes av eieren for skip under bygging.
  • Begjæringen fremsettes av bestilleren for byggekontrakt.


Er kontrakten blitt innført, omfatter registreringen også bestillerens rett til skipet når byggingen blir påbegynt.

Likt med kontrakt regnes erklæring fra et verksted om at det har besluttet å bygge et skip for egen regning.

Innføring i skipsbyggingsregisteret kan bare skje når det sannsynliggjøres at det ferdige skip vil få en største lengde på 10 meter eller mer.

Se Lov om sjøfarten (sjøloven) § 31.