Sjøfartsdirektoratets risikovurderingsverktøy

De tidligere separate risikovurderingsverktøyene FiskRisk og LastRisk er slått sammen til en ny og oppdatert tjeneste. Verktøyet hjelper deg å lage systematiske risikovurderinger for ulike fartøy og driftsformer. Hensikten er å gjøre fartøyet ditt til en sikrere arbeidsplass.