Sakkyndig råd for fritidsfartøy består av:

Organisasjoner som arbeider innen fritidsbåtområdet på nasjonalt plan med inntil en representant med vara:

 • Kongelig Norsk Båtforbund
 • NORBOAT
 • NHO Reiseliv
 • Norges padleforbund
 • Norges Seilforbund
 • Redningsselskapet

Offentlige myndigheter med ansvar innenfor eller knyttet til fritidsbåtområdet:

 • Sjøfartsdirektoratet
 • Kystverket
 • Politidirektoratet
 • Miljødirektoratet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Hovedredningssentralen
 • Nærings- og fiskeridepartementet (observatør)
 • Statens Havarikommisjon for Transport (observatør)