Tillit

Vi setter tydelige mål, og er til å stole på. Vi skal sikre kundene våre likebehandling og rettssikkerhet.

Initiativ

Vi sier hva i kan bidra med, og hva vi har behov for. Vi skal hjelpe våre kunder å lykkes.

Lagspill

Vi deler, samarbeider og tar ansvar. Vi deler vår kompetanse, og er på lag med kundene våre.