Integritet

Vi arbeider for å opprettholde et gjensidig godt tillitsforhold med våre brukere, som skal oppleve en rettferdig og objektiv behandling av sine saker.

Vi vil utføre vårt arbeid på en ryddig og systematisk måte innenfor de lover og regler som gjelder for vår virksomhet.

Ansvarlighet

Det er rederienes ansvar at gjeldende regler fullt ut følges på det enkelte skip.

Vårt ansvar er å utvikle regelverket i den hensikt å øke sikkerhetsnivået.

Vi samarbeider for bedre sjøsikkerhet med den maritime næringen i Norge, med andre lands sjøfartsmyndigheter og i internasjonale fora.

Lojalitet

Vår lojalitet er først og fremst til sjøsikkerheten.

Gjennom åpenhet og respekt viser vi lojalitet til kolleger, i alle ledd i organisasjonen.

Trygghet

Trygghet i hverdagen gir arbeidsglede og kreativitet.

Vårt arbeidsmiljø skaper trivsel for de ansatte og gir forutsigbarhet i hverdagen, slik at de ressurser enkeltpersoner besitter, brukes og utvikles positivt i sikkerhetsarbeidet.

Gjennom tillit, ansvar og klare mål, utvikler vi våre medarbeidere.

Service

Forutsigbarhet og tilgjengelighet for våre brukere er viktig for et positivt samarbeid.

God service innebærer at vi gir presise svar og gjør nødvendig informasjon tilgjengelig.

Vi gir klare signaler om hva vi som myndighet forventer av brukerne.