Sjøfartsdirektoratet foreslår at det fastsettes ny innredningsforskrift i forbindelse med prosjektet for omstrukturering og forenkling av direktoratets forskrifter. Sammenlignet med gjeldende innredningsforskrift, har forslaget til ny innredningsforskrift en mer oversiktlig struktur og mer konsekvent språkbruk.

Les hele høringsbrevet

Høringsfristen er 24. november 2016.

Høringsuttalelsene sendes som e-post. Spørsmål om høringen kan sendes til Unn C. Lem.

Flere vedlegg:

Høringsliste 2016.pdf

Utkast til forskrift om innredning rekreasjonstilbud kost og forpleining på skip.pdf