Du kan gå direkte til sertifikatsøknad frå sertifkatmodulen på Mi side.

Utfylling av søknad skjer i Altinn.

Før du fyller ut skjemaet, er det lurt å gjere følgande:

  • Finn fram nødvendig dokumentasjon, f.eks. vitnemål, kursbevis, fartstid o.l.
  • Skann (eller ta bilete av) vedlegga dine.
  • Last ned, fyll ut og skann signaturskjemaet. Du kan òg laste opp ein kopi av signaturen din på profilsida på Mi side.
  • Finn fram eit nyare passfoto. Dette kan lastast opp i sertifikatsøknaden eller frå profilsida på Mi side.
  • Viss du treng å dokumentere bruvaktteneste eller maskinvakttjeneste, må du laste ned sjekklista, fylle ut og skanne denne.
  • Finn fram bank-ID eller påloggingskodar for å logge på Mi side.
  • Finn fram bankkort for å betale sertifikatgebyret. NB: Søknaden må betalast elektronisk, du får ikkje faktura tilsendt.

Når søknadsskjemaet er fylt ut, kjem du til ei betalingsløysing. Du kan òg betale seinare ved å logge inn på Mi side.

Søknader vert ikkje handsama før gebyret er betalt.