Næringsminister Thorbjørn Røe Isaksen får overrekt handlingsplanen 16.07.19.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tok i januar 2019 initiativ til å få på plass en handlingsplan for å få ned antall alvorlige ulykker forbundet med bruk av fritidsfartøy. 16. juli samme år ble planen overlevert ministeren.

Her kan du laste ned hele rapporten.