Sjøfartsdirektoratet sender med dette forslag om ny forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60° C på høring.

Høringen gjelder også forslag til endring av forskrift om

  • bygging av skip
  • kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk
  • brannsikring på skip, og
  • sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger.

Høringsfrist er 25. november 2016

Høringsuttalelser sendes på e-post. Spørsmål om høringen kan sendes til Arild Viddal.

Vedlegg høringsbrev og høringsliste

Høring om forslag til ny forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader C og endring av forskrift om bygging av skip og endring av andre forskr.pdf

Høringsliste.pdf

Vedlegg forskriftsforslag

Forslag om forskrift om endring av forskrift om bygging av skip og endring av andre forskrifter.pdf

Forslag om forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader C.pdf

Andre vedlegg

Vedlegg 1 til forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader C.PDF

Vedlegg 2 til forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader C.PDF

Vedlegg 3 til forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader C.pdf

Forskriftsspeil som viser gjennomføring av gjeldende rett i ny forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader C.pdf