Sjøvettreglene

 • Publisert: 24.04.2008

Sjøvettreglene gir deg noen grunnleggende regler for hvordan du ferdes sikkert i båt. Husk at ulykker skjer når du minst venter det, så ta høyde for det uventede.

Sjøvettreglene

 1. Tenk sikkerhet.
  Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr.
  Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann.
  Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg Sjøveisreglene.
  Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg.
  Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru.
  Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 7. Vis hensyn.
  Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Forbered deg på at det kan skje en ulykke, og tenk igjennom hvordan du bør forholde deg: Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp.

Til toppen