Registrere næringsfartøy i NIS/NOR/BYGG

Norske fartøy på 15 meter og mer må registreres i NIS eller NOR dersom vilkårene for registrering der er oppfylt jf. sjøloven § 11. Fartøy under bygging i Norge og kontrakt om fremtidig bygging i Norge kan registreres i Skipsbyggingsregisteret (BYGG).

Ønsker du heller å registrere en fritidsbåt?

"Skipsregisteret" omfatter Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) sammen med vårt nasjonale register, Norsk ordinært skipsregister (NOR) og Skipsbyggingsregisteret (BYGG), en underavdeling til NOR.

Registeret er en egen avdeling i Sjøfartsdirektoratet og holder til i Bergen
Skipsskjøter, pantedokumenter og andre registreringsdokumenter blir først ansett som mottatt når originalene befinner seg hos avdelingen i Bergen.

For å unngå forsinkelser i registreringsprosessen ber vi derfor om at originaldokumenter alltid sendes direkte til: 
Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 BERGEN

Besøksadresse: Nygårdsgaten 114, 5008 BERGEN

Kontakt oss: Tlf. 55 54 12 50, post@nis-nor.no.

 

Til toppen