Ønsker du heller å registrere en fritidsbåt?

"Skipsregisteret" omfatter Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) sammen med vårt nasjonale register, Norsk ordinært skipsregister (NOR) og Skipsbyggingsregisteret (BYGG), en underavdeling til NOR.

Registeret er en egen avdeling i Sjøfartsdirektoratet og holder til i Bergen
Skipsskjøter, pantedokumenter og andre registreringsdokumenter blir først ansett som mottatt når originalene befinner seg hos avdelingen i Bergen.

For å unngå forsinkelser i registreringsprosessen ber vi derfor om at originaldokumenter alltid sendes direkte til: 
Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 BERGEN

Besøksadresse: Nygårdsgaten 114, 5008 BERGEN

Kontakt oss: Tlf. 52 74 50 00, post@nis-nor.no.