ProgramOm fritidsbåtkonferansen:

Direktoratet ønsker at fritidsbåtkonferansen skal være en møteplass for politikere, offentlige aktører, kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og næringen.

Med fritidsbåtkonferansen ønsker vi å bidra til bedre sikkerhet for fritidsbåtbrukere gjennom dialog, erfaringsutveksling og idémyldring.