Program kommer!

Tid og sted

Konferansen holdes på Quality Hotel™ Maritim. i Haugesund onsdag 29. mars 2023


Registrering finner sted fra kl. 08.00. Konferansen starter kl. 09.00.

 

Kveldsarrangement

Tirsdag 28. april kvelden før fritidsbåkonferansen, inviterer vi til mat og sosial sammenkomst i kantinen i Sjøfartsdirektoratets lokaler i Haugesund. Dette arrangementet er gratis for deltakere på konferansen.

Tid: kl. 19.00
Sted: Sjøfartdirektoratets kantine i Haugesund

Møterom 

Det er mulig å booke møterom på Sjøfartsdirektoratet på dagtid for eventuelle møter.

Pris

Pris for konferansen 29. mars er 2000,-

Utstillerplass (2 x 3 m) med ett konferansepass koster 5000 kr.
Kveldsarrangementet 28. mars er gratis.

Overnatting

Bestilling av overnatting gjøres i påmeldingsskjemaet og kommer i tillegg til konferanseavgiften. Betaling for overnatting gjøres direkte til hotellet av den enkelte deltakeren. Hotellet kan garantere overnatting frem til 10 dager før konferansen, så vi anbefaler tidlig påmelding. 

Presse

Dersom du er fra media og ønsker å dekke konferansen, melder du deg på med all informasjon og merker av for "presse" i deltakerkategorien.

Om fritidsbåtkonferansen:

Direktoratet ønsker at fritidsbåtkonferansen skal være en møteplass for politikere, offentlige aktører, kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og næringen.

Med fritidsbåtkonferansen ønsker vi å bidra til bedre sikkerhet for fritidsbåtbrukere gjennom dialog, erfaringsutveksling og idémyldring.