Maritim ukeFritidsbåtkonferansen skal bidra til bedre sikkerhet for fritidsbåtbrukere.

Med fritidsbåtkonferansen ønsker Sjøfartsdirektoratet - gjennom dialog, erfaringsutveksling og idémyldring - å bidra til bedre sikkerhet for fritidsbåtbrukere.

Deltagere på fritidskonferansen er politikere, offentlige aktører, kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og fritidsbåtnæringen.