Eventuelle etterregistreringer medfører at det kan komme endringer i tallene. Tallene som presenteres her må med andre ord anses som foreløpige.

Denne fremstillingen av tallene viser dødsulykker fra 2017 og frem til i dag. Du kan klikke deg videre i rapporten ved å bruke navigasjonsknappene eller pilene nederst i rapporten.

Se mer her:

Halvårsstatistikk for dødsulykker med fritidsfartøy for 2024

Årsstatistikk for dødsulykker med fritidsfartøy for 2023

Halvårsstatistikk for dødsulykker med fritidsfartøy for 2023

Årsstatistikk for dødsulykker med fritidsfartøy for 2022

Halvårsstatistikk for dødsulykker med fritidsfartøy for 2022

Årsstatistikk for dødsulykker med fritidsfartøy for 2021

Halvårsstatistikk for dødsulykker med fritidsfartøy for 2021

Årsstatistikk for dødsulykker med fritidsfartøy for 2020

Halvårsstatistikk for dødsulykker med fritidsfartøy for 2020

Årsstatistikk for dødsulykker med fritidsfartøy for 2019