Sakkyndig Råd for Fritidsfartøy

Sakkyndig Råd for Fritidsfartøy er et samarbeidsorgan for offentlig myndigheter med ansvar innen fritidsbåtområdet og frivillige organisasjoner som arbeider for sikkerhet på fritidsbåter.

Sakkyndig Råd skal bidra til å fremme sikkerhet ved bruk av fritidsfartøy samt koordinere initiativ mellom aktørene. Rådet gir faglige råd i saker vedrørende sjøvett og fritidsfartøy. Det skal blant annet legges vekt på:

 • Sikkerhet for liv, helse, miljø og fartøy
 • Forebyggende arbeid overfor brukere av fritidsfartøy
 • Kompetanse og sertifisering

 

Sakkyndig råd for fritidsfartøy består av:

Organisasjoner som arbeider innen fritidsbåtområdet på nasjonalt plan med inntil en representant med vara:

 • Kongelig Norsk Båtforbund
 • NORBOAT
 • NHO Reiseliv
 • Norges motorsportsforbund
 • Norges padleforbund
 • Norges Seilforbund
 • Redningsselskapet

 

Offentlige myndigheter med ansvar innenfor eller knyttet til fritidsbåtområdet:

 • Sjøfartsdirektoratet
 • Kystverket
 • Politidirektoratet
 • Miljødirektoratet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Hovedredningssentralen
 • Nærings- og fiskeridepartementet (observatør)
Til toppen