Regelverk

Velg relevant fane for regelverk fra Sjøfartsdirektoratet. Noen lenker fører til Lovdata.

  • STCW

    The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers setter krav til personell på handelsfartøy.

Lenkene går til Lovdata.

Lenkene går til Lovdata.

Regelverksbøker kan bestilles hos Fagbokforlaget. 

På følgende temasider finner du regelverk knyttet til fartøystype: Flyttbare innretninger, Fiskefartøy, Fritidsfartøy

Dato Nummer Navn
{{ item.Date }} {{ item.Number }} {{ item.Name }}

Gyldighet på rundskriv

  • Veiledningsrundskriv (RSV) har en generell gyldighetstid på 5 år fra publisering.
  • Regelverksrundskriv (RSR) er gyldige så lenge regelverket de omhandler er gyldig.
  • Dersom rundskriv (alle typer) mangler fra listen er de ikke lenger gyldige.
Dato Nummer Navn
{{ item.Date }} {{ item.Number }} {{ item.Name }}
Dato Høringsfrist Navn
{{ item.Date }} {{ item.HearingDueDate }} {{ item.Name }}

Epostvarsling

Epostvarsling