Regelverk

Velg relevant fane for regelverk fra Sjøfartsdirektoratet. Noen lenker fører til Lovdata.

  • Index of IMO Resolutions

    Resolutions are adopted by the Assembly and committees of the Organization. Resolutions can either be binding or non-binding, which is indicated in the preamble

  • STCW

    The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers setter krav til personell på handelsfartøy.

Lenkene går til Lovdata.

Lenkene går til Lovdata.

Regelverksbøker kan bestilles hos Fagbokforlaget. 

På følgende temasider finner du regelverk knyttet til fartøystype: Flyttbare innretninger, Fiskefartøy, Fritidsfartøy

Dato Nummer Navn
{{ item.Date }} {{ item.Number }} {{ item.Name }}

Gyldighet på rundskriv

  • Veiledningsrundskriv (RSV) har en generell gyldighetstid på 5 år fra publisering.
  • Regelverksrundskriv (RSR) er gyldige så lenge regelverket de omhandler er gyldig.
  • Dersom rundskriv (alle typer) mangler fra listen, er de ikke lenger gyldige.
Dato Nummer Navn
{{ item.Date }} {{ item.Number }} {{ item.Name }}
Dato Høringsfrist Navn
{{ item.Date }} {{ item.HearingDueDate }} {{ item.Name }}

Epostvarsling

Epostvarsling