Fritidsbåtkonferansen 2014

  • Publisert: 30.06.2016

Den første fritidsbåtkonferansen ble avholdt 27. og 28. mars 2014

Med Fritidsbåtkonferansen ønsker vi - gjennom dialog, erfaringsutveksling og idémyldring - å bidra til bedre sikkerhet for fritidsbåtbrukere.

Vi har et ønske om at dette skal være en møteplass for politikere, offentlige aktører, kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og næringen.

Presentasjoner

Til toppen